กรมการค้าภายใน ผนึก สมาคมการค้าตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทย กระจาย“ลองกอง” อุตรดิตถ์

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลองกองภาคเหนือ (อุตรดิตถ์ สุโขทัย แพร่ และเชียงราย) โดยเมื่อวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา นายจุรินทร์ ได้เป็นประธานสักขีพยาน พิธีลงนามสัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน (MOU) ในการซื้อขาย “ลองกอง” ปริมาณรวม 7,500 ตัน ประกอบด้วยกลุ่มเกษตรกรจาก จ.อุตรดิตถ์ 13 กลุ่ม จ.สุโขทัย 2 กลุ่ม และผู้รับซื้อ 9 ราย ได้แก่ ห้างค้าส่ง-ค้าปลีก 5 ราย ผู้ประกอบการ 4 ราย เพื่อเป็นหลักประกันให้กับเกษตรกร และเมื่อวันที่ 15 กันยายน กรมฯ ร่วมกับสมาคมการค้าตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทย โดยตลาดล้านเมือง จังหวัดเชียงราย เร่งขับเคลื่อนการรับซื้อลองกองตามที่ผู้ประกอบการได้ลงนามข้อตกลงรับซื้อ กระจายผลผลิตลองกองจาก ตำบลนานกกก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ในปริมาณ 300 ตัน เพื่อเร่งกระจายผลผลิตลองกอง ตั้งแต่ต้นฤดูกาลคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า การช่วยเหลือเกษตรกรกระจายผลผลิตตั้งแต่ต้นฤดูการลิต ส่งผลให้ราคาซื้อขายปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ดีกว่าปีที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก โดยลองกองเบอร์ 1 ปีนี้อยู่ที่ราคา 30 – 40 บาทต่อกิโลกรัม สูงกว่าปีที่แล้วที่ 13 – 18 บาทต่อกิโลกรัม ลองกองเกรดคละราคา 25-30 บาทต่อกิโลกรัม สูงกว่าปีที่แล้วที่ 9 – 14 บาทต่อกิโลกรัมคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

นายกฤช รังสิเสนา ณ อยุธยา รักษาการผู้จัดการทั่วไปตลาดล้านเมือง กล่าวว่า ตลาดกลางสินค้าเกษตรได้เข้าร่วมลงนามสัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน (MOU) ในการซื้อขาย “ลองกอง” และในวันนี้ได้เร่งรับซื้อลองกองในปริมาณ 300 ตัน และจะมีการรับซื้ออย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุดฤดูกาล ซึ่งผลผลิตลองกองในฤดูการผลิตนี้มีคุณภาพดี เป็นที่ต้องการของผู้ซื้อเป็นอย่างมาก มั่นใจว่าราคาในปีนี้จะอยู่ในเกณฑ์ดี