wow slot เครดิตฟรี

เปิดแหล่งระดมทุนใหม่ EEC Fundraising Venue เทรดด้วยเงินดอลลาร์

นายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สกพอ. หรือ อีอีซี ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการพัฒนาแหล่งระดมทุน EEC Fundraising Venue เพื่อให้นักลงทุนสามารถทำธุรกรรมการเงิน ระดมทุนในต้นทุนที่เหมาะสม โดยเฉพาะจากกลุ่มบริษัทข้ามชาติ กลุ่มทุนผู้ประกอบการไทยขนาดใหญ่ กลุ่มสตาร์ทอัพ ใน 12...